Co je to vlastně barva?

 


 

lampBarva je ve své podstatě světlo.

 

Světlo je (elektromagnetické) vlnění, tudíž barva je také vlnění.

 

Bílé světlo v sobě obsahuje vícero vlnění o různých vlnových délkách. Jsou-li v záření přítomny všechny, vzniká komplexní světlo bílé. Některá z těchto vlnění vidí lidské oko jako barvy (380-740 nm), jiná vidět schopno není, ale vnímá jejich efekty (např. ultrafialové světlo nebo infračervené záření).

 

Různé barvy mají různé vlnové délky a frekvence. Fialové paprsky mají z viditelných paprsků nejmenší vlnovou délku a nejrychleji kmitají. Červené mají nejdelší vlny a kmitají nejpomaleji. Barva předmětů závisí na tom, jak jejich povrch pohlcuje nebo odráží světelné vlny. Má-li například stůl zelenou barvu, jedná se o světlo odražené - barva stolu všechny ostatní barvy (vlnění) pohltila a odrazila pouze vlnění zelené barvy.

 

Barva, kterou vidíme, vzniká tedy dvěma cestami; buď se jedná o světlo přímé, nebo odražené: 

 

 světlo přímé = barevné paprsky, které vidíme přes krystal, barvy duhy, nebo třeba barvy, které vyzařují monitory a barevné lampy

 

→  světlo odražené = barva hmotných věcí, nátěry apod.

 

designtoolBěžný člověk vidí kolem 10 milionů barev (velmi časté jsou ale odchylky ve vidění barev - až 20 % lidí má nějakou odchylku vnímání barev). Jak dochází k jejich vzájemnému rozlišení? Není možné, aby lidské oko identifikovalo každou barvu samostatně; proto existuje zjednodušený systém.

 

Lidské oko v sobě obsahuje dva typy tělísek, která procesují vnímání barvy: čípky a tyčinky.

 

Čípky jsou trojího druhu. Zjednodušeně řečeno jeden druh čípků je schopen identifikovat červenou barvu, druhý zelenou a třetí modrou (= základní barvy aditivního míšení). Mozek si jejich vzájemným míšením všechny ostatní člověku viditelné barvy smíchá sám. Při vnímání zelené barvy se aktivují čípky na zelenou barvu, při vnímání například žluté se aktivují čípky vnímající zelenou a červenou barvu atd.

 

Tyčinky nejsou určeny ke vnímání barev, ale ke vnímání množství světla (jasu), které do oka dopadá.

Tyčinky se aktivují, je-li světla nedostatek.

 

Proklik na dokument, který výše uvedenou problematiku ilustruje obrazem.


Důležité poznámky:


•  Každým přenosem mezi hmotou a světlem se vyznění barev mění. Naskenovaný obrázek vypadá na monitoru počítače jinak než originál a ještě jinak, když se následně vytiskne. Proto je velmi důležité se při výběru barev neřídit primárně tím, co vidíme na monitoru, ale skutečným vzorníkem.

 

•  Monitor lze kalibrovat, aby barvy zobrazoval co nejvěrněji. 

 

•  U vzorníků interiérových barev, které jsu tištěné v tiskárně, dochází k podobnému jevu, proto jsou ty nejlepší vzorníky natírané reálnou barvou, nikoliv tištěné (např. Sanderson).

 

•  Teplota chromatičnosti světla (barva světla) má významný vliv na to, jak lidské oko danou barvu vnímá – teplé světlo propůjčuje teplým barvám zářivost a studené naopak „vysává". Studené světlo propůjčuje studeným barvám třpyt a výraznost a teplé naopak potlačuje.

 

•  Interiérový design na rozdíl například od filmového umění pracuje se světlem odraženým – tedy se na barvu dívá přes hmotu.

 

 

 

 

Co je to odstín?

 


  

Picture1Odstíny jsou nejčastěji zobrazovány formou barevného kruhu. Barevný kruh je formou uspořádání barev spektra do podoby kruhu.  Na barevném kruhu vedle sebe leží barvy tak, jak na sebe navazují podle vlnových délek (což je v přírodě vidět třeba u duhy).

 

Skládání barev funguje jinak u světla a jinak u barev hmotných. V obou typech skládání je stěžejní pojem základní (primární) barvy

 

Mícháme-li základní (primární) a sekundární barvy, získáme barvy terciární a takto vznikne dvanáctihlavý barevný kruh. 

 

Barevných kruhů vzniklo v historii mnoho a směrem k současnosti jsou stále přesnější. Mezi významné tvůrce barevných kruhů patří Johan Wolfgang Goethe nebo Johannes Itten (mistr na umělecké škole Bauhaus). 

 

 

ADITIVNÍ MÍŠENÍ

 

Skládání barev ve formě přímého světla se nazývá aditivní (sčítací) míšení. Světlo bílé (denní) v sobě obsahuje všechny ostatní barvy spektra. Základní (nebo také primární) barvy aditivního míšení jsou:

ZELENÁ

ČERVENÁ

MODRÁ

 

Jedná se o tzv. model RGB - red, green, blue. Promítnu-li do sebe všechny tyto základní barvy, získávám světlo bílé.

 

Promítnu-li červenou a zelenou, získám světlo žluté.

Promítnu-li červenou a modrou, získám magentu.

Promítnu-li modrou a zelenou, získám světlo azurové.

 

SUBTRAKTIVNÍ MÍŠENÍ

 

Skládání barev v hmotě (tj. v pigmentu) se nazývá subtraktivní (odčítací). Zatímco v případě světla platí, že čím více barevných paprsků do sebe promítnu, tím blíže jsem světlu bílému (sčítám), u hmoty je to naopak. Čím více barev smíchám, tím blíže jsem barvě černé (= žádné světlo).

Subtraktivní míšení je opačné míchání aditivnímu. Primární barvy subtraktivního míchání jsou: 

CYAN (také nazývána kyanová modř)

ŽLUTÁ

MAGENTA

 

Mícháním primárních barev vznikají barvy sekundární: 

 

- smíchám-li azurovou a žlutou, získám zelenou.

 - smíchám-li azurovou a magentu, získám modrou.

 - smíchám-li magentu a žlutou, získám červenou.

  

Zelená, modrá a červená jsou tedy barvy sekundární.

 

Sekundární barvy subtraktivního míchání jsou primárními barvami míchání aditivního.


Picture8Realistický kruh odráží současné vědění o optice a fungování barev. Základní podoba tohoto kruhu obsahuje 12 barev. Dalším vzájemným míšením vznikají další barvy a získáváme stále jemnější nuance.

 

Primární barvy realistického kruhu jsou: žlutá, cyan, magenta.

 

V  literatuře o barvách a interiérech se poměrně často setkáváme s kruhem (pracovně jej nazývejme umělecký), který pracuje s přirozenými pigmenty. Tento fakt způsobuje, že není dokonalý a neobsahuje skutečně všechny barvy spektra (např. magenta byla první synteticky vyráběnou barvou, tudíž zde chybí, stejně jako azurová barva). Primární barvy uměleckého kruhu jsou: žlutá, modrá, červená.

 

Odstín je to, čemu v běžné řeči říkáme „barva“ ... např.: červené jablko, zelená tráva ... Základní kruh má 12 odstínů - tři primární, tři sekundární a šest terciárních. Existují ovšem i barevné kruhy s plynulým přechodem odstínů. Odstín říká, kde přesně na barevném kruhu se barva nalézá. Je to čistě žlutá, nebo má v sobě maličko oranžové a tedy je to žlutá naoranžovělá? Nebo je to žlutá do limetova? Tyto nuance je důležité vnímat, protože jsou naprosto stěžejní v každé výtvarné tvorbě, což je oblast, kam návrhy interiérů patří.

 

Dokumenty, který výše uvedenou problematiku ilustrují obrazem:

barevný kruh obecně

realistický barevný kruh

umělecký barevný kruh

 

 

 

 

Barva ale není definována JEN odstínem

 


  

DSC 0577Barva však není definována pouze svou polohou na barevném kruhu - tedy odstínem. Dalším dvěma vlastnostmi každé barvy jsou jas a sytost.

 

Odstín, jas a sytost jsou tři základní vlastnosti barev. Každá barva, kterou ve světě kolem sebe vidíme, má nějaký odstín, nějaký jas a nějakou sytost – tyto tři vlastnosti ji definují.

 

Na obrázku vpravo je vidět barevné schéma tvořené těmito barvami:

→  světle šedou

→  tmavě šedou

→  černou

→  bílou

→  pískovou

 

Šedá, černá a bílá jsou zcela "achromatické" barvy - tedy TY NEJPRAVĚJŠÍ, NEJNEUTRÁLNĚJŠÍ NEUTRÁLY

100% jas = bílá

0% jas = černá

0% sytost = šedá

 

Sytost je intenzita barvy samotné. Pokud je sytost vysoká, je barva výrazná, zářivá, čistá. Se snižující se sytostí barva šedne a pozměňuje vyznění. Při nulové sytosti je každá barva šedá.


Jas definuje světlost nebo tmavost barvy. Barvy s vysokým jasem jsou světlé, barvy s nízkým jasem jsou tmavé. Při 100% jasu je každá barva bílá, při 0% jasu je každá barva černá.

 

Proklik na dokument, který výše uvedenou problematiku ilustruje obrazem.


Proklik na druhý dokument, který představuje známá jména barev ... které nejsou definovány jen svým odstínem, ale též polohou jasu a sytosti.

Khaki je už neutrál - tzn. barva s nižší sytostí.

Béžová je též neutrál, ale vycházející z jiného odstínu, než khaki a též výraznější, než khaki.

Taupe je také neutrál (čte se "top" ... a odkazuje k barvě krtčí srsti) - vycházející z červeno oranžového odstínu - jeho dojem je ale spíše nafialovělý.

Další slide ukazuje rozdíl mezi růžovou, která se "narodila" z magenty a té, která má za matku "červenou".

Často používaný výraz pro označení barevnosti je "levandulová" ... 

Ultramarín je speciální druh modré, která se v historii vyráběla z přírodního pigmentu a je synonymem pro barvu pláště panny Marie na renesančních obrazech.

Indigo je barva džín - zelené listoví na slidu je zdroj indigo pigmentu. Na webu se někdy mylně uvádí, že je indigo do fialkova. Ne - není, je to modrá trochu do zelena.

Smaragdová je tmavě / studeně zelená.

AZUROVÁ A TYRKYSOVÁ ... dvě blízké barvy, jejichž názvy se často zaměňují ... nám bude stačit, že budeme vnímat, že tyrkys je "modřejší" a "azur" zelenkavější.

Paví modř je ztmavý tyrkys, lehounce odsycený.

DUCK EGG BLUE je barva "kachních vajec", velmi užívaná ve Velké Británii ... jedná se o odsycenou a bledou tyrkysovou.

Petrolejová je temná modrá jdoucí lehce do zelena.

Limetková je ostrá žlutozelená - plně sytá.

Olivová je utlumená a ztmavlá žlutozelená, která jde oproti limetkové více do žluta.