Proporce

 


 

dsc05991Téma PROPORCE je v interiérovém designu, stejně jako v architektuře a obecně ve vizuálním umění, velmi důležité.

 

Proporce tvoří základ krásy, o čemž se Vás bude snažit přesvědčit i Britney na obrázku v prezentaci výše:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatý řez

 


 

dsc05984Zlatý řez je poměr dvou rozměrů, který je považován za obecně KRÁSNÝ již od dob antiky. Kompozice je z velké části o rozměrech - někdy se jí říká "krásná matematika". Zlatý řez je přibližně řečeno vztah mezi jednou třetinou nějakého rozměru a dvěma třetinami.

 

V prezentaci naleznete ukázku a vysvětlení "zlatého obdélníku" - tedy útvaru, jehož dvě strany k sobě mají poměr "zlatého řezu". Též tam pak uvidíte, že jak antické chrámy, tak kvalitní moderní stavby se "zlatým řezem" řídí. 


Všimněte si, že i členění fasády odpovídá poměru 1/3 vs. 2/3, stejně jako pozice středu televize - který je v místě 1/3 šířky obývací stěny.
Krásná matematika

 


 

Picture41Krásná matematika je výraz, který "hovoří" o tom, že vzájemné poměry velikostí objektů či mezer mezi nimi může buď působit "krásně", nebo "nekrásně". 

 

Krásná matematika často funguje při členění ploch, což se nás interiérových designérů týká např. při navrhování členění knihoven či skříňkových sestav.

 

Zlatý obdélník - tzn. obdélník jehož poměr stran odpovídá "zlatému řezu" je slušivější, než jiné tvary. Proto mají televizní sestavy na reklamních fotografiích většinou tuto proporci. V praxi je však obtížné jí dosáhnout, neboť typicky vycházíme z rozměrů konkrétní stěny. Studiová fotografie si rozměr stěny určuje tak, aby byl výsledek co nejslušivější.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Symetrie

 


 

Picture5Symetrie je úplně nejvýznamnější kompoziční princip využívaný v interiérovém designu. 


V prezentaci naleznete vysvětlení, jak funguje středová osa ... typické použití symetrie při řešení kompozice stěn ... a dále ukázky symetrie podle osy v různých interiérech. 


Též si všimněte, že na středovou osu se typicky umisťují dominantní prvky, které chceme v interiéru vypíchnout.


Poslední obrázek v prezentaci výše (jídelní stůl, zrcadlo nad krbem, červená židle) ilustruje kombinaci osové symetrie s vyvažováním podle středu. 


Berte v potaz též téma "barevný akcent" a fakt, že tmavší barvy působí tížeji, než světlé.Andrea Palladio

 


 

m85Po prohlédnutí přílohy níže poznáte, že Andrea Palladio symetrii vyznával velmi silně.


Renesance je historický styl (sloh), který vyznává antiku (starověké Řecko a Řím). Srdcem renesance je Itále - území bývalého starověkého Říma.

 

Andrea Palladio byl významný italský renesanční architekt, který se proslavil výrazně symetrickými stavbami, které svými proporcemi a členěním vyznávaly starověké kompoziční principy.

 

Andrea Palladio též navázal na antiku svými knihami o architektuře. V období klasicismu (další návrat společnosti k antice) byl "znovuobjeven" a v Anglii vznikl styl "Neopalladianism" - architektura inspirovaná jeho slavnými stavbami.

 

Jedna z nejvýznamnějších staveb A. Palladia je Vila La Rotonda ve Vicenze.

 

Na obrázku vlevo je jedna z Palladiových staveb ... vila Foscari -  všimněte si přísné organizace průčelí - vše je OSOVĚ SYMETRICKÉ ... pravá strana přesně odpovídá levé.

 

Též si všimněte, že stavba obsahuje trojúhelníhový štít, jako jej znáte z antických chrámů a též i antické sloupy.

 

 

 

Linie a křivka

 


 

Picture4Tvar předmětů v interiéru a též i jejich uspořádání určuje jeho styl / náladu. Křivka v nás evokuje historičnost - čím je více podobná historickým křivkám, tím více. Rovné čáry pak vnímáme "za moderní". Vertikální linie působí vznosně, horizontální pak moderněji. Vertikální linie zdvihá strop, horizontální roztahuje stěny do šíře. Při modelaci prostoru nepracujeme jen s ergonomií. Rozhodujeme se též, které linie zvýraznit / posílit.

 

Dnes je velmi módní řezat dvířka skříní či zrcadlové obložení do diagonálních linií. Přináší to do interiéru dynamiku. Naopak pravidlené tvary a symetrické uspořádání přináší klid a harmonii. K liniím jsou druhé slidy ještě ZDE.

 

Když se v souvislosti s interiérovým designem použije výraz "čisté tvary" - myslívá se tím "hranaté a bez ozdob". Takové tvary si spojujeme s minimalismem a funkcionalismem. Naopak tvarovaný nábytek a doplňky si spojujeme s historičností. 

 

Křesílka vpravo vycházejí z rokoka. Ale nejedná se o starožitnosti. Rozdíl od pravého rokoka je v tom, že textil je jednobarevný a "venkovsky prostý" ... je to hrubší len - tzn. úplně jiný materiál, než který se používal v rokoku - to byl textil lesklý a se vzorem. Dřevo je pak buď natřené na bílo či se jedná o módní bělené dřevo, které si spojujeme se stylem Provence

 

Ve Francii je styl rokoka a klasicismu stále velmi silný a není proto divu, že mnoho moderních kousků designu od P. Starcka je těmito historickými předlohami inspirováno.

 

Křivka a ornament v nábytku a doplňcích po letech minimalismu opět přichází do módy. 

 

 

 

 

Jak lze pomocí kompozice přitáhnout pozornost

 


 

Picture25Při dekoraci stěn si často klademe za cíl přitáhnout pozornost k zajímavému či cennému prvku.

 

To často dosahujeme umístěním do středu stěny. Existují ale i další cesty.

 

Barva a vzor zde totiž hrají roli též.

 

Antilopa z hedvábného papíru je bílá a visí na rudé stěně - to ji velmi zvýrazňuje.

 

Více, než kdyby byla červená a visela na bílé stěně.

 

Je to dáno tím, že světlá barva na tmavém pozadí je údernější, než je tomu naopak.

 

Obrázek byl pořízen v penzionu dvou interiérových designérů v Kapském Městě.

 

 

 

 

 

 

Blízkost prvků

 


 

2V této kapitolce se společně zamysleme nad tím, zda je dobře, aby se kompozičně prvky mezi sebou téměř dotýkaly, případně, aby v kompozici chyběly "okraje".

 

V přiložené prezentaci si prohlédněte jednoduché schematické obrázky, které ilustrují, jaké vzájemné polohy mohou prvky mít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování

 


 

Picture46Opakování prvků je dalším z kompozičních principů, které budeme probírat. 

 

Opakování se nám hodí zejména u menších objektů, které se zmnožením zvýrazní.

 

Opakování může mít vícero podob - může být prosté - opakuje se stejný prvek, ve stejných vzdálenost.

 

Může ale být i mnohem rafinovanější - v různých intervalech, v různých tvarech při zachování stejné barvy a materiálu.

 

Opakování má schopnost upozornit na barevný akcent - pokud určitou barvu v místnosti zopakujeme, pak její volba nepůsobí náhodně, ale naopak. Jen je třeba nepostupovat úplně otrocky a do každého koutka místnosti "pohodit" nějaký předmět dané barvy. Co je úplně nejhorší - když jsou ty předměty i přibližně stejně velké - ve velikostech akcentů by měla být variabilita (pokud nestojí hned vedle sebe a netvoří jedno aranžmá).

 

 

 

 

 

 

 

Akceptace výchozího tvaru s příkladem a cvičením

 


  

5Další důležitý princip v kompozici je AKCEPTACE VÝCHOZÍHO TVARU.

 

Dáváme Vám sem pár podkladů jednoho řešení kompozice televizní stěny:

•   čistá stěna v měřítku - jen se schodištěm

•   se skříňkami - jen v čarách

•   vybarvená


Dokumentovaná sestava je pojmuta jako obdélník, který rámuje televizi a pod schodištěm vidíte snahu o diagonálu vytvořenou "hroty" skříněk. 


Zkuste si nakreslit, kde byste polohu televize cítil/a ideálně Vy a též - zda a případně proč je žádoucí mít někde vertikálu.

Kromě principu "akceptace výchozího tvaru" zkuste při návrhu lepšího řešení použít i princip o blízkosti prvků z předchozí kapitoly - na obrázku je roh bílé skříňky nebezpečně blízko schodišťové linii.  


A určitě je třeba myslet i na velikost doplňků - poměr ke stěně a výklenkům ... zkuste si do 2D obrázku nakreslit i nějaké doplňky ve správné proporci ke skříňkám.