Kladečský plán

 


 

Obrzek32Nyní zdůrazníme význam kladečského plánu. Když pracujeme s dlažbou nebo obkladem ... měli bychom tímto směrem pustit alespoň trošku přemýšlení. Určitě si můžeme nechat poradit od obkladačů, ale je dobré mít na startu nějaký názor - zejména v obchodech s keramikou si vás rádi "vychutnají" ... "A paní designérko, kladečský plán a vypočítání spotřeby uděláte vy, že ano?" ...:)

 

A je dobré myslet na to, že když chceme mít všechny dveře, které jsou v chodbě, stejné, tak to bude mít dopad na vzhled místností zevnitř. A tahle koupelna vpravo vážně dost trpí tím, že musela chudinka dostat dřevěné dveře ... jak ráda by si žila spokojený život s bílými ... jenže z druhé strany by bílé dveře byly "jako pěst na oko" ... když jsou kolem samé dřevěné ...

 

Zde malinké počtení.

  

A pár prokliků:

 

→  naznačení typů obkladaček na stěně

 

→ dlažba na podlaze

 

→  dvě stěny

 

→  trefné upozornění na náročnost "hezkého řešení"

 

→ kompozice

 

→ velké formáty mají svá specifika

 

 

 

Technikálie realizace keramické plochy

 


 

construction smPožadavky na podklad

 - Rovinnost ± 2 mm na délku 2 metrů

- Izolace proti vodě (Hydroizolace – min. 30 cm nad horním okrajem sprchy, platí i pro vany)

- Případně tepelné a zvukové izolace

 

Typy lepidel

C – cementová malta: směs hydraulických pojiv, kameniva a organických přísad, která se bezprostředně před použitím mísí s vodou nebo kapalnou složkou

D – disperzní lepidlo: směs organických pojiv ve formě vodné polymerní disperze, organických přísad a minerálních plniv připravená k použití

R – lepidlo z tvrditelných pryskyřic (tzv. reakční): jedno- nebo vícesložková směs syntetické pryskyřice, minerálních plniv a organických přísad, která se vytvrzuje chemickou reakcí

1 – malta nebo lepidlo pro běžné použití

2 – malta nebo lepidlo pro náročnější aplikace

F – rychle tvrdnoucí malta

T – malta nebo lepidlo se sníženým skluzem

E – malta nebo lepidlo s prodlouženou dobou použitelnosti

 

Pružnost lepidel

 S1 – deformovatelné malty, lepidla a spárovací malty s příčnou deformací ≥ 2,5 mm a < 5 mm,

 S2 – vysoce deformovatelné malty, lepidla a spárovací malty s příčnou deformací ≥ 5 mm,

 

Druhy spárovacích malt

Cementové spárovací malty se mohou vyskytovat v různých třídách na základě rozdělení podle doplňkových charakteristik. Pro tyto třídy používáme následující označení:

... 1 – normální spárovací malta

... 2 – zlepšená spárovací malta (příp. doplňkové charakteristiky označené jako:  W snížená nasákavost ve vodě; Ar vysoká odolnost proti oděru

 

Kolik nakoupit

 Běžný prořez potřebuje max. 10% nad výměru

 Pokládka na na „koso" ... 15% rezerva

 Velké formáty potřebují 15 % i více (zde se vyplatí mít přesný kladečský plán)

 Listela a ost. – postačuje 1 ks

 Rezerva do budoucna pro případné opravy – pokud je kde skladovat a pokud se počítá s výměnou

 

 

 

Přírodní kámen

 


 

Obrzek13Nesmíme zapomenout na KAMENNÉ podlahy. Používá se zejména tvrdý kámen – mramor a žula, který se nařeže a leští. Vznikají tak luxusní velkoformátové dlaždice, podlaha je dlouhověká a snadno se udržuje.


Přírodní kámen je materiálem, který se váže na počátky stavitelských umění malých civilních i velkých sakrálních staveb již v dávné minulosti. Různé formy povrchového opracování kombinované se spárovými geometrickými systémy dokáží v interiéru evokovat specifickou vnitřní atmosféru.

 

U kamene respektujeme především:

• velkou hutnost adekvátní jeho původu a pevnost v tlaku

• vysokou tepelnou vodivost

• pórovitost spojenou s nasákavosti

• obrusnost a otěruvzdornost

• štípatelnost

 

Z výtvarného hlediska se v interiéru kámen prosazuje především plošným vzhledem, zejména však svoji skladbou, kterou tvoří jeho:

• struktura – se slohovým ztvárněním, rozlišující zrna různého tvaru a velikosti

• textura – s vnitřní skladbou kamene v prostorovém seskupení kamenotvorných součástí, obsahující barevnost minerálů různé světlosti s uspořádáním: zejména – nepravidelně, proudovitě, ve shlucích se spojením bez pórů nebo s dutinami.

 

Kámen je hornina se skladbou minerálů a jejich krystalickými útvary / soustavami/ rozmanitých tvarů a velikostí.

 

Pro minerály je určující jejich:

→  tvrdost podle Moohsovy stupnice :

1.mastek, 2.sádrovec, 3.kalcit, 4.flogopit, 5.apatit, 6.ortoklas, 7.křemen, 8.topas, 9.korund, 10.diamant /

 

→  barva – podle jednotlivých typů nerostů, zrn, popř. tmele

Bílá – mléčný živec, křemen, kaolinit

Žlutá – síra, jantar

Zelená – malachit

Modrá – azurit

Červená – granát

Fialová – ametyst

Zlatá – pyrit

Černá – grafit, antracit,

 

→  lesk: / kovový, sklovitý, perleťový s odstupňováním do matu

 

→  odraz světla a sytost barvy kamene, který ovlivňuje:

      ... povrch hrubý, hladký neleštěný a leštěný

 

→ v ploše pokládaný kámen, který souvisí s:

     ... rovinností

     ... s rozměrovou přesností

     ... barevnou stálostí

 

Podle barevné kresby vzorů řadíme kameny do skupin jako: jednobarevné vs. skvrnité nebo pásované vs. vzorované

 

Všechny přírodní horniny, které se nachází v zemské kůře jsou výsledkem anorganických a organických procesů, působením vysokých teplot, vodních par, různých fyzikálních, chemických reakcí, mechanických tlaků i erozních vlivů.

 

Podle původu horniny členíme na:

a) Horniny vyvřelé – magmatické (vznikaly především krystalizací lávy /taveniny/ -magmy)

b) Horniny usazené - jejich vznik je spojen především se zvětráváním již existujících hornin a jejich následným transportem usazením, změnou vlastností zvětralého materiálu jako celku, popř. krystalizací z přírodních roztoků nebo činností organizmů – s charakteristickými vlastnostmi: vrstevnatost, pórovitost, nesoudržnost, sypkost – zejména u břidlic, mramoru, travertinu.

c) Horniny přeměněné – metamorfované ... vznikaly strukturní popř. minerální přestavbou již existujících hornin pod vlivem změněných teplotních nebo tlakových podmínek

 

Povrchové opracování kamene ovlivňuje významně optické vlastnosti, které souvisí se zvýrazněním barevností kamene podle tvrdosti a měkkosti s tvarovou charakteristikou zrn.